,

Elfi Sverdrup

 

Elfi SVERDRUP (f.1958)  uttrykker seg gjennom performancer, smykker og sang. Hun har 8 års kunsthøyskoleutdannelse, og har jobbet fulltid med kunst siden 1977. De siste prosjekter er Lydsmykke-performancer med tilhørende lydkomposisjoner basert på dyr, fugl, fiskelyder og egne vokale uttrykk. Hun har laget solo performancer ved å knytte sin brede kunstneriske erfaring sammen med dans og natur. Hun samarbeider med den kjente koreografen Sølvi Edvardsen, og har begynt å utvikle lengre mer komplekse performancer der alle kroppens "språk" er vevd sammen. Hver opptreden er knyttet til ett eller flere skulpturelle smykker. Hvert smykke har sin egen lydkomposisjon, sin egen tilstand og sine bevegelser. Noen ganger synger hun tostemt med seg selv. Hennes vokale bakgrunn er norsk kveding, samisk joik, inuittisk og tuvinsk strupesang, og egne vokale uttrykk. Hun har hatt utallige utstillinger og opptredener i Norge, har opptrådt i Den Norske Opera og Ballett, og har blitt invitert til Finland, Island, Færøyene, Danmark, Sverige, Polen, Montenegro, Tyrkia, India, Italia, Nederland, Kroatia , Bosnia, Latvia og Bali, og deltok i World Art GAMES i Kroatia, Slovakia og Montenegro.

 

 

ELFI SVERDRUP (b.1958)  expresses herself through performance, jewelry and as a vocal performer. She has 8 years of art college, and has been working full time with art since 1977. The latest projects are Sound Jewelry Performances with embedded compositions based on animal, bird, fish sounds and own vocal expression. She has created solo performances by linking her broad artistic experience together with dance and nature. She collaborates with the well known choreographer Sølvi Edvardsen, and has started to develop longer more complex performances where every body "language" is being adopted. Each performance is related to one or several jewelry pieces. Each has a sound composition, its own state of mind and its movements. Sometimes she sings two part harmony with herself. Her vocal background is Norwegian kveding, Sami joik, Inuit and Tuvan throat singing, and own vocal expressions. She has had countless exhibitions and performances in Norway, has been performing in the Norwegian Opera and Ballet, and has been invited to Finland, Iceland, Faroe Islands, Denmark, Sweden, Poland, Montenegro, Turkey, India, Italy, The Netherlands, Croatia, Bosnia, Latvia and Bali, and participated in WORLD ART GAMES in Croatia, Slovakia and Montenegro.

 

 

 

 

Ytterligere info

www.elfisverdrup.blogspot.com 
elfi.sverdrup1@gmail.com