,

Elias Björn

"It was actually a quite nice experience", performer Jasper Siverts. Fotogalleriet Oslo.Fotograf: Elias Björn
 

Elias Björn är intresserad av hur bilden av mannen och manskroppen väcker frågor kring identitet och maskulinitet. Vilka ideal har vi och hur påverkar de vår syn på våra egna kroppar? Var börjar och slutar jaget i anslutning till det kollektiva? Vilka mekanismer ingår och agerar för att forma dagens och framtidens individer?

Elias Björn is interested in how the image of the male and the male body raises questions about identity and masculinity. What ideals do we have and how do they affect our view of our own bodies? Where starts and stops the I in connection to the collective? What mechanismsare included and acting to shape the present and future individuals?

Ytterligere info

contact@eliasbjorn.com

http://eliasbjorn.com