,

Malin Peter

Født i Sverige 1981 og for tiden student ved Kunst- og Designhøgskolen i Bergen. Arbeidene består blant annet av video, tekst og performance og bygger på observasjoner av hverdagsfenomen. 

Ytterligere info